HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Play It Loud | MxPx tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Play It Loud | MxPx

1, 2, 3 GO!

Asleep at the wheel forty miles left to go,
Rolling in on fumes to rock the show,
We don’t need fortune and we don’t need fame,
We don’t need bright lights to spell our name,
All we ever wanted was to play:

[Chorus]
Play it loud, play it loud,
Raise your voice, shout it out!

We weren’t the first but we're holding our own,
Ten long years ago the seeds were sown,
A song in your heart picks you up when you’re down,
Like the songs we play we love this sound,
We’re just like you, straight from the crowd-

[Chorus]
Play it loud, play it loud,
Raise your voice, shout it out,
Play it loud, play it loud,
Raise your voice, shout it out,

[Bridge]
Hold fast to your friends,
Be true to yourself,
And stop trying to be just like somebody else…
Be yourself,

[Chorus]
Play it loud,
Raise your voice, shout it out,
Play it loud, play it loud,
Raise your voice, shout it out,

Play It Loud!
Play It Loud!
Play It Loud!

Lời Việt

Play It Loud | MxPx

1, 2, 3 Bắt đầu!

Lơ mơ bên tay lái, còn 40 dặm nữa
Chạy tóe khói để khuấy đảo buổi biễu diễn
Chúng tôi không cần tiền tài và chúng tôi không cần danh vọng
Chúng tôi không cần ánh sáng chọi lọi chạy tên chúng tôi
Tất cả những gì chúng ta cần là được chơi nhạc...

[Điệp khúc]
Chơi nhạc thật lớn
Cất cao giọng nào, hét to lên!

Chúng tôi không phải là những người đầu tiên nhưng chúng tôi có phong cách riêng
Mười năm dài đằng đẵng, những hạt giống đã được ươm mầm
Một bài hát trong trái tim khiến bạn vui lên khi bạn đang buồn
Nhưng những bài hát chúng tôi chơi, chúng tôi yêu âm thanh này
Chúng tôi cũng như các bạn, từ đám đông

[Điệp khúc] [x2]

[Đoạn phăng]
Mau ôm chặt bạn bè
Chân thật với chính bạn
Và ngừng cố là người khác
Hãy là chính bạn

[Điệp khúc][x2]

Chơi nhạc thật lớn! [x3]

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.