HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài No Party Patrol | Aqua tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

No Party Patrol | Aqua

Time is up, gotta get this party started
Raise the roof and watch the walls come tumbling down
Some believe that gasoline's cheaper than bottled water
Tell them I don't give a damn about tomorrow - ooh!

Run, run, run - we're running out of water
And now the house is on fire
Looks like the ice cubes are melting
And we ain't got no party patrol
No, no, no, no party patrol - no, no, no, no party patrol

The house is rocking and things are out of hand (oh-oh, oh oh oh-oh)
Seems like everyone in this town came to party (oh-oh, oh oh oh-oh)
Some believe that gasoline's cheaper than bottled water
Pedal to the metal, baby rock that to the roll - ooh!
Run, run, run - we're running out of water
And now the house is on fire
Looks like the ice cubes are melting
And we ain't got no party patrol
No, no, no, no party patrol - no, no, no, no, no

Hands up, here we go
Getting down, getting low
We wanna tear this house down, right?
Split up, turn it on
Bring it out, getting slow
We're gonna rock this place
So let me see your hands
No, no, no, no party patrol
No, no, no, no party patrol

Pedal to the metal, baby rock that to the roll - ooh!

Run, run, run - we're running out of water
And now the house is on fire
Looks like the ice cubes are melting
No, we ain't got no party patrol

Run, run, run - we're running out of water (No, no, no party patrol)
Yeah, now the house is on fire (No party patrol)
Looks like the ice cubes are melting
No, we ain't got no party patrol

No party patrol
Ain't got no
No party patrol
Ain't got no
No party patrol
Ain't got no
No party patrol

Lời Việt

No Party Patrol | Aqua

Lời dịch:
Tới lúc rồi, phải bắt đầu bữa tiệc thôi!
Dỡ mái đi, xem những bức tường đổ kìa.
Vài đứa tin rằng xăng rẻ hơn nước đóng chai.
Bảo bọn nó em cóc biết tới ngày mai -oh!

Chạy, chạy, chạy đi... chúng mình sắp hết nước rồi
Và ngôi nhà đang bốc cháy kìa!
Trời ơi, những tảng băng đang tan.
Vì chúng ta không có người tuần tra cho bữa tiệc
Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không, không, không có...

Căn nhà đang lắc lư và mọi chuyện hết cứu vãn được rồi (oh-oh, oh oh oh-oh)
Hình như mọi người trong thành phố này đã đến bữa tiệc(oh-oh, oh oh oh-oh)
Vài đứa tin rằng xăng rẻ hơn nước đóng chai.
Đặt chân lên bàn đạp nào, cưng ơi, lắc mạnh lên nào!

Chạy, chạy, chạy đi... chúng mình sắp hết nước rồi!
Và ngôi nhà đang bốc cháy kìa!
Trời ơi, những tảng băng đang tan.
Vì chúng ta không có người tuần tra cho bữa tiệc
Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không, không, không có...

Giơ tay lên, bắt đầu thôi!
Xuống cống nước đi, cúi người thấp xuống
Chúng ta sẽ xé nát ngôi nhà này, được đó
Sử dụng nó, thay đổi nó
Đưa nó ra, phơi trong nắng
Chúng ta sẽ rung chuyển nơi này
Cho anh thấy đôi tay em đi nào!

Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...

Chạy, chạy, chạy đi... chúng mình sắp hết nước rồi
Và ngôi nhà đang bốc cháy kìa!
Trời ơi, những tảng băng đang tan.
Vì chúng ta không có người tuần tra cho bữa tiệc
Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không, không, không có...

Chạy, chạy, chạy đi... chúng mình sắp hết nước rồi
Và ngôi nhà đang bốc cháy kìa!
Trời ơi, những tảng băng đang tan.
Vì chúng ta không có người tuần tra cho bữa tiệc
Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không, không, không có...

Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không có, không có
Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không có, không có
Không, không, không, không có người tuần tra cho bữa tiệc...
Không có, không có
Không, không, không..

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.