HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Stitch By Stitch | Javier Colon tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Stitch By Stitch | Javier Colon

Blue and black, heart torn out,
You uncover what's beneath my skin
There and back, there's no doubt, your touch is my medicine

I'll be okay, 'cause you heal me...

And I'll give you all my pieces broken
In your hands, there's nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now, stitch by stitch
Put me back together now, stitch by stitch.

What you say, without words, resuscitates what was numb inside
So repair me, every thread of me, 'cause you're bringing me back to life

I'll be okay, 'cause you heal me...

And I'll give you all my pieces broken
In your hands, there's nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now stitch, by stitch

I'm still afraid of falling, somehow it's takin' over me
Don't ever let me let it go...

There and back, there's no doubt, your touch makes me whole again

And I'll give you all my pieces broken
In your hands there's nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now, stitch by stitch
Put me back together now, stitch by stitch
Put me back together now, stitch by stitch

Lời Việt

Stitch By Stitch | Javier Colon

U sầu và vô vọng, trái tim tan vỡ
Em khám phá ra mọi điều trong tôi ẩn dưới vẻ bề ngoài
Ở lại và quay lui, không còn nghi ngờ gì nữa, em chính là liều thuốc tôi cần

Tôi sẽ ổn thôi, vì em đang chữa lành tâm hồn tôi

Và tôi đưa em mọi mảnh ghép đã vỡ vụn
Trong đôi tay em, chẳng điều gì là không thể chữa khỏi
Trái tim tôi tưởng đã tan nát, nỗi đau trong tôi tưởng đã vỡ bung
Em đưa tôi trở lại cùng em, vá lành bằng từng mũi khâu

Những điều em nói, không ngôn từ nào hơn, chúng làm sống lại mọi điều tưởng như đã tê dại
Em chữa lành tôi, mọi mạch máu trong tôi, vì em đem tôi trờ lại với cuộc đời này

Tôi sẽ ổn thôi, vì em đang chữa lành tâm hồn tôi

Và tôi đưa em mọi mảnh ghép đã vỡ vụn
Trong đôi tay em, chẳng điều gì là không thể chữa khỏi
Trái tim tôi tưởng đã tan nát, nỗi đau trong tôi tưởng đã vỡ bung
Em đưa tôi trở lại cùng em, vá lành bằng từng mũi khâu

Tôi giờ đây vẫn sợ trượt ngã, nhưng bằng cách nào đó chúng đã dẫn lối cho tôi
Đừng để tôi khiến chúng phải ra đi

Ở lại và quay lui, không nghi ngờ gì nữa, em khiến tôi tái sinh

Và tôi đưa em mọi mảnh ghép đã vỡ vụn
Trong đôi tay em, chẳng điều gì là không thể chữa khỏi
Trái tim tôi tưởng đã tan nát, nỗi đau trong tôi tưởng đã vỡ bung
Em đưa tôi trở lại cùng em, vá lành bằng từng mũi khâu

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.