HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Give | LeAnn Rimes tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Give | LeAnn Rimes

Everybody's reachin' for something
Every day pullin' and tugging
And always wantin' a little more
Holdin' on to her like an anchor
Treatin' those we love like strangers
Takin' names and keeping score
We all know, what we're really after
Somewhere along the road, we got it backwards

If you want to get love then give it
If you want to feel some forgiveness
Then you've gotta let go and do some forgiving of your own
If you want a friend then be one
A little bit of kindness, show some
You'll be surprised at how much finds it's way back home
It don't matter what it is
If you want it, give.

I been down right stubborn,
At one time or another,
And found it easier to bend.
I've had a shoulder to lean on
Been the one who got to be strong
And peace was waiting at both ends
I've felt the power, I've seen what it can do
It's seemed so simple, so simple that it's true

If you want to get love then give it
If you want to feel some forgiveness
Then you've gotta let go and do some forgiving of your own
If you want a friend then be one
A little bit of kindness, show some
You'll be surprised at how much finds it's way back home
It don't matter what it is
If you want it, give.

If you want a friend then be one
A little bit of kindness show some
You'll be surprised of how much finds it's way back home
It don't matter what it is
If you want it, give.

Lời Việt

Give | LeAnn Rimes

Ai cũng tìm kiếm một điều gì đó
Mỗi ngày lại càng xích lại gần
Và luôn chờ đợi thêm chút nữa
Kéo nặng thân thể ta như một cái mỏ neo
Lừa dối những người chúng ta yêu thương
Như thể kẻ qua đường
Thêm những cái tên và thêm những chiến tích
Chúng ta đều biết, chúng ta sẽ thế nào sau tất cả
Đôi khi trên con đường, chúng ta đi ngược trở lại

Nếu bạn muốn được yêu thì hãy biết trao tình yêu
Nếu bạn muốn cảm nhận chút tha thứ
Thì bạn phải quên đi và biết tha thứ chính mình
Muốn có bạn thì hãy trở thành bạn
Một chút lòng tốt, hãy thể hiện một chút đi
Bạn sẽ ngạc nhiên vì cách chúng quay trở lại
Không quan trọng dù đó là gì
Nếu bạn muốn có điều gì đó, hãy biết cho đi trước

Tôi đã là một kẻ cứng đầu,
Hết lần này đến lầ khác,
Và rồi tìm thấy cách dễ dàng hơn để biết cúi đầu
Tôi đã có một bờ vai để tựa vào
Đã trở thành ai đó cần phải mạnh mẽ
Và sự yên bình đứng đợi cuối con đường
Tôi đã cảm thấy nguồn sức mạnh,
Đã nhìn thấy những gì nó có thể làm
Nó dường như rất đơn giản,
Đơn giản là đó là sự thật

Nếu bạn muốn được yêu thì hãy biết trao tình yêu
Nếu bạn muốn cảm nhận chút tha thứ
Thì bạn phải quên đi và biết tha thứ chính mình
Muốn có bạn thì hãy trở thành bạn
Một chút lòng tốt, hãy thể hiện một chút đi
Bạn sẽ ngạc nhiên vì cách chúng quay trở lại
Không quan trọng dù đó là gì
Nếu bạn muốn có điều gì đó, hãy biết cho đi trước

Muốn có bạn thì hãy trở thành bạn
Một chút lòng tốt, hãy thể hiện một chút đi
Bạn sẽ ngạc nhiên vì cách chúng quay trở lại
Không quan trọng dù đó là gì
Nếu bạn muốn có điều gì đó, hãy biết cho đi trước

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.