HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Power & Control Marina And The Diamonds - Electronic Pop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Power & Control Marina And The Diamonds - Electronic Pop

Power, and control.
Give a little, get a lot,
That’s just how you are with love.
Give a little, get a lot,
Yeah you may be good looking,
But you’re not a piece of art.

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.

Women and men we are the same,
And still we play the stupid game,
Of love and now a virgin whore,
I’ve played it but not anymore.

Think you’re funny, think you’re smart,
Think you’re gonna break my heart.
Think you’re funny, think you’re smart,
Yeah you may be good looking,
But you’re not a piece of art.

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.

Women and men we are the same,
And still we play the stupid game,
I shouldn’t win ability,
Doesn’t mean that I am weak.

That I am weak, I am weak,
I am weak, I am weak, weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), weak,

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.

Women and men we are the same,
But love, but love, must be a game.
We give and take a little more,
Eternal game of love and war.

Power and control,
I’m gonna make you fall.
Power and control,
I’m gonna make you fall.
I’m gonna make you fall,

We give and take a little more,
‘Cause all my life I’ve been controlled,
You can’t have peace without a war,
Without a war, without a war.

Lời Việt

Power & Control Marina And The Diamonds - Electronic Pop

Quyền năng và kiểm soát
Cho một chút, nhận được nhiều
Đó là cách của anh với tình yêu
Cho một chút, nhận được nhiều
Đúng vậy, có lẽ anh đẹp trai,
Nhưng anh không phải là một tác phẩm nghệ thuật

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Phụ nữ và đàn ông giống nhau cả,
Và chúng ta đều chơi trò chơi ngu ngốc.
Của tình yêu và giờ là con ả còn trinh,
Tôi đã từng chơi nó nhưng giờ không còn nữa

Nghĩ rằng anh hài hước, nghĩ rằng anh thông minh
Nghĩ rằng anh sẽ làm tan vỡ trái tim tôi
Nghĩ rằng anh hài hước, nghĩ rằng anh thông minh
Đúng vậy, anh có thể đẹp trai
Nhưng anh không phải là một tác phẩm nghệ thuật

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Phụ nữ và đàn ông giống nhau cả,
Và chúng ta đều chơi trò chơi ngu ngốc.
Tôi không nên chiến thắng những khả năng
Không có nghĩa là tôi yếu

Rằng tôi yếu, tôi yếu
Tôi yếu, Tôi yếu, yếu
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,
(Ah-ah, ah ah, ah ah, ah ah), yếu,

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Phụ nữ và đàn ông giống nhau cả,
Nhưng tình yêu, nhưng tình yêu, chắc hẳn là môt trò chơi
Chúng ta cho và lấy nhiều hơn một chút
Trò chơi vĩnh hằng của tình yêu và chiến tranh

Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Quyền năng và kiểm soát
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống
Tôi sẽ khiến anh rơi xuống

Chúng ta cho và lấy nhiều hơn một chút
Vì cả cuộc đời tôi, tôi đã bị kiểm soát,
Anh không thể có hòa bình mà không có chiến tranh
Mà Không có chiến tranh, không có chiến tranh

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.