HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài 那些年 / Na Xie Nian / Those Years (OST 那些年,我們一起追的女孩 a.k.a. You Are The Apple Of My Eye) Hu Xia / Hồ Hạ / 胡夏 - Cpop tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

那些年 / Na Xie Nian / Those Years (OST 那些年,我們一起追的女孩 a.k.a. You Are The Apple Of My Eye) Hu Xia / Hồ Hạ / 胡夏 - Cpop

(▰˘◡˘▰) Chinese (▰˘◡˘▰)

又回到最初的起点
记忆中你青涩的脸
我们终于来到了这一天
桌垫下的老照片
无数回忆连结

又回到最初的起点
呆呆地站在镜子前
将头发梳成大人模样
穿上一身帅气西装
等会儿见你一定比想像美

好想再回到那些年的时光
回到教室座位前后
故意讨你温柔的骂
黑板上排列组合 你舍得解开吗
谁与谁坐他又爱著她

那些年错过的大雨
那些年错过的爱情
好想拥抱你 拥抱错过的勇气
曾经想征服全世界
到最后回首才发现
这世界滴滴点点全部都是你

那些年错过的大雨
那些年错过的爱情
好想告诉你 告诉你我没有忘记

那天晚上满天星星
平行时空下的约定
再一次相遇我会紧紧抱著你
紧紧抱著你

又回到最初的起点
呆呆地站在镜子前
将头发梳成大人模样
穿上一身帅气西装
等会儿见你一定比想像美

好想再回到那些年的时光
回到教室座位前后
故意讨你温柔的骂
黑板上排列组合 你舍得解开吗
谁与谁坐他又爱著她

那些年错过的大雨
那些年错过的爱情
好想拥抱你 拥抱错过的勇气
曾经想征服全世界
到最后回首才发现
这世界滴滴点点全部都是你

那些年错过的大雨
那些年错过的爱情
好想拥抱你 拥抱错过的勇气
曾经想征服全世界
到最后回首才发现
这世界滴滴点点全部都是你

(▰˘◡˘▰) Pinyin (▰˘◡˘▰)

Yòu huí dào zuì chū de qí diǎn
Jì yì zhōng nǐ qīng sè de liǎn
Wǒ men zhōng yū lái dào le zhè yì tiān
Zhuō diàn xià de lǎo zhào piàn
Wú shù huí yì lián jié
Jīn tiān nán hái yào fù nǚ hái zuì hòu de yuē

Yòu huí dào zuì chū de qí diǎn
Dāi dāi dì zhàn zài jìng zi qián
Bèn zhuō jì shàng hóng sè lǐng dài de jié
Jiāng tóu fa shū chéng dà rén mú yàng
Chuān shàng yì shēn shuài qì xī zhuāng

Děng huì ér jiàn nǐ yí dìng bǐ xiǎng xiàng měi
Hǎo xiǎng zài huí dào nà xiē nián de shí guāng
Huí dào jiào shì zuò wèi qián hòu gù yì tǎo nǐ wēn róu de mà
Hēi bǎn shàng pái liè zǔ hé nǐ shě dé jiě kāi ma
Shuí yǔ shuí zuò tā yòu ài zhe tā
Nà xiē nián cuò guò de dà yǔ
Nà xiē nián cuò guò de ài qíng

Hǎo xiǎng yōng bào nǐ yōng bào cuò guò de yǒng qì
Céng jīng xiǎng zhēng fú quán shì jiè
Dào zuì hòu huí shǒu cái fā xiàn
Zhè shì jiè dī dī diǎn diǎn quán bù dōu shì nǐ
Nà xiē nián cuò guò de dà yǔ
Nà xiē nián cuò guò de ài qíng

Hǎo xiǎng gào su nǐ gào su nǐ wǒ méi yǒu wàng jì
Nà tiān wǎn shang mǎn tiān xīng xing
Píng xíng shí kōng xià de yuē dìng
Zài yí cì xiāng yù wǒ huì jǐn jǐn bào zhe nǐ
Jǐn jǐn bào zhe nǐ

Yòu huí dào zuì chū de qí diǎn
Dāi dāi dì zhàn zài jìng zi qián
Bèn zhuō jì shàng hóng sè lǐng dài de jié
Jiāng tóu fa shū chéng dà rén mú yàng
Chuān shàng yì shēn shuài qì xī zhuāng

Děng huì ér jiàn nǐ yí dìng bǐ xiǎng xiàng měi
Hǎo xiǎng zài huí dào nà xiē nián de shí guāng
Huí dào jiào shì zuò wèi qián hòu gù yì tǎo nǐ wēn róu de mà
Hēi bǎn shàng pái liè zǔ hé nǐ shě dé jiě kāi ma
Shuí yǔ shuí zuò tā yòu ài zhe tā
Nà xiē nián cuò guò de dà yǔ
Nà xiē nián cuò guò de ài qíng

Hǎo xiǎng yōng bào nǐ yōng bào cuò guò de yǒng qì
Céng jīng xiǎng zhēng fú quán shì jiè
Dào zuì hòu huí shǒu cái fā xiàn
Zhè shì jiè dī dī diǎn diǎn quán bù dōu shì nǐ
Nà xiē nián cuò guò de dà yǔ
Nà xiē nián cuò guò de ài qíng

Hǎo xiǎng gào su nǐ gào su nǐ wǒ méi yǒu wàng jì
Nà tiān wǎn shang mǎn tiān xīng xing
Píng xíng shí kōng xià de yuē dìng
Zài yí cì xiāng yù wǒ huì jǐn jǐn bào zhe nǐ
Jǐn jǐn bào zhe nǐ

(▰˘◡˘▰) EngTrans (▰˘◡˘▰)

Back to the starting point
In my memory, I see your young face
We have finally reached this day

The old photographs under the table
Linking to countless memories
Today, a boy will keep his last date with the girl

Back to the starting point
Standing in front of the mirror dumbly
Clumsily tieing a knot on a red tie
Combed hair to appear as an adult
Wearing a handsome suit
When I see you in a while, it'll be better looking than you expected

Wish that (we) could go back to those years
When we were sitting in the classroom, in front back position.
(Doing something to get) purposely scolded from you gently
Pairing arrangement written on the blackboard.
Are you willing to let go/ separate it?
Whoever sits with whoever, he will love her

Those missed years of heavy rain
Those missed years of romance
I really want to hug you, embrace the wasted /missed courage
Wanted to conquer the world before
But looking back in the end, I realized
Every little thing in this world is all you

Those missed out days of heavy rain
Those missed out years of romance
I really want to tell you, tell you that I never forgot
That night, when the sky was full of stars

In parallel time and space, we made a promise
If we meet again, I'll hug you tightly
Hug you tightly

Those missed years of heavy rain
Those missed years of romance
I really want to hug you, embrace the wasted /missed courage

Wanted to conquer the world before
But looking back in the end, I realized
Every little thing in this world is all you

Those missed out days of heavy rain
Those missed out years of romance
I really want to tell you, tell you that I never forgot
That night, when the sky was full of stars

In parallel time and space, we made a promise
If we meet again, I'll hug you tightly
Hug you tightly

Lời Việt

那些年 / Na Xie Nian / Those Years (OST 那些年,我們一起追的女孩 a.k.a. You Are The Apple Of My Eye) Hu Xia / Hồ Hạ / 胡夏 - Cpop

Trở về thuở ban đầu
Trong ký ức của anh, anh thấy gương mặt ngây thơ của em
Đôi ta cuối cùng cũng đến được hôm nay
Những bức ảnh sờn cũ dưới bàn kia
Kết nối với vô vàn những kỷ niệm
Hôm nay, chàng trai sẽ có được ngày hẹn cuối với cô gái

Trở về thuở ban đầu
Đứng lặng thinh trước gương
Anh vụng về thắt nút dây cà vạt đỏ
Tóc chải gọn gàng như người trưởng thành
Mặc một bộ vét bảnh bao
Khi anh thấy được em, anh sẽ trông đẹp trai hơn em mong đợi

Ước gì đôi ta có thể về lại những năm tháng ấy
Khi anh ngồi trong lớp học ngay trước chỗ em
Anh đang cố tình làm gì đó để em giận dỗi thật dễ thương
Tên cặp đôi được viết trên chiếc bảng đen ấy
Em sẽ sẵn lòng chia rẻ chứ?
Bất kỳ ai ngồi với ai kia, anh ta sẽ yêu cô ấy

Những cơn mưa nặng hạt bị bỏ lỡ năm ấy
Những điều lãng mạn bị bỏ lỡ năm ấy
Anh thực lòng muốn ôm em, giữ chặt lấy dũng khí bị đánh mất ấy

Anh từng muốn chinh phục thế gian trước kia
Nhưng ngoảnh lại phút cuối, anh nhận ra
Từng điều nhỏ nhặt trên thế gian này đều là em

Những cơn mưa nặng hạt bị bỏ lỡ năm ấy
Những điều lãng mạn bị bỏ lỡ năm ấy
Anh thực lòng muốn nói với em rằng anh không bao giờ quên
Đêm đó, khi bầu trời ngập tràn ngàn tinh tú

Trong thời gian và không gian song song, đôi ta đã hứa
Nếu có gặp lại nhau, anh sẽ ôm em thật chặt
Ôm em thật chặt*


Những cơn mưa nặng hạt bị bỏ lỡ năm ấy
Những điều lãng mạn bị bỏ lỡ năm ấy
Anh thực lòng muốn ôm em, giữ chặt lấy dũng khí bị đánh mất ấy

Anh từng muốn chinh phục thế gian trước kia
Nhưng ngoảnh lại phút cuối, anh nhận ra
Từng điều nhỏ nhặt trên thế gian này đều là em

Những cơn mưa nặng hạt bị bỏ lỡ năm ấy
Những điều lãng mạn bị bỏ lỡ năm ấy
Anh thực lòng muốn nói với em rằng anh không bao giờ quên
Đêm đó, khi bầu trời ngập tràn ngàn tinh tú

Trong thời gian và không gian song song, đôi ta đã hứa
Nếu có gặp lại nhau, anh sẽ ôm em thật chặt
Ôm em thật chặt*


---------------------------

*Mấy năm sau ngày hai người chia tay, Kha Đằng gọi điện cho Giai Di có nói câu này, ngụ ý nói ở thế giới thực tại hai người không thể bên nhau nên đành chúc phúc cho một Kha Đằng khác và một Giai Di khác ở một thế giới khác được bên nhau.

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.