HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Man Who Never Lied Maroon 5 - Rock tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Man Who Never Lied Maroon 5 - Rock

In the middle of hollywood boulevard
Screaming at each other, screaming at each other
Like oh oh oh, can't take it anymore oh oh oh
Like a tragedy, like a dark comedy
Laughing at each other, laughing at each other, like oh oh oh
It isn't funny anymore, oh oh

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday
I was the man who never lied, oh oh oh
I was the man who never lied, oh oh oh, yeah

Sometimes honesty is the worst policy
Happy ever after, happy ever after
Let it go, oh oh, you never need to know, oh oh
I don't wanna be picking up all of these tiny little pieces, tiny little pieces
Of your heart, oh oh, won't do it anymore, oh oh

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday
I was the man who never lied, oh oh oh
I was the man who never lied, oh oh oh

I was the....yeah, yeah, oh, oh

In the middle of hollywood boulevard
What am I doing in hollywood boulevard?
In the middle of hollywood boulevard
Screaming at each other, screaming

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday

I was the man who never lied
Never lied until today
But I just couldn't break your heart
Like you did mine yesterday
I was the man who never lied, oh oh oh
I was the man who never lied, oh oh oh

Lời Việt

The Man Who Never Lied Maroon 5 - Rock

Ở nơi trung tâm đại lộ Hollywood
La hét vào nhau, la hét vào nhau
Như là oh oh oh, không nhịn nổi nữa oh oh oh
Như một tấn bi kịch, như một trò hài đen tối
Cười vào mặt nhau, cười vào mặt nhau, như là oh oh oh
Không vui vẻ gì nữa hết, oh oh

Tôi là một người chưa bao giờ nói dối
Chưa bao giờ nói dối cho đến hôm nay
Nhưng tôi chỉ không nỡ làm tan nát con tim em
Như em đã làm thế với tôi ngày hôm qua
Tôi là một người chưa bao giờ nói dối, oh oh oh
Tôi là một người chưa bao giờ nói dối, oh oh oh, yeah

Lắm lúc chân thật là kế sách tồi tệ nhất
Hạnh phúc mãi mãi về sau, hạnh phúc mãi mãi về sau
Thôi bỏ đi, oh oh, em không bao giờ cần phải biết, oh oh
Tôi không muốn là kẻ nhặt hết những mảnh vỡ nhỏ bé này, những mảnh vỡ nhỏ bé này
Của con tim em, oh oh, không làm thế nữa đâu, oh oh

Tôi là một người chưa bao giờ nói dối
Chưa bao giờ nói dối cho đến hôm nay
Nhưng tôi chỉ không nỡ làm tan nát con tim em
Như em đã làm thế với tôi ngày hôm qua
Tôi là một người chưa bao giờ nói dối, oh oh oh
Tôi là một người chưa bao giờ nói dối, oh oh oh

Tôi từng là....yeah, yeah, oh, oh

Ở nơi trung tâm đại lộ Hollywood
Tôi đang làm gì ở đại lộ Hollywood?
Ở nơi trung tâm đại lộ Hollywood
La hét vào nhau, la hét

Tôi là một người chưa bao giờ nói dối
Chưa bao giờ nói dối cho đến hôm nay
Nhưng tôi chỉ không nỡ làm tan nát con tim em
Như em đã làm thế với tôi ngày hôm qua

Tôi là một người chưa bao giờ nói dối
Chưa bao giờ nói dối cho đến hôm nay
Nhưng tôi chỉ không nỡ làm tan nát con tim em
Như em đã làm thế với tôi ngày hôm qua
Tôi là một người chưa bao giờ nói dối, oh oh oh
Tôi là một người chưa bao giờ nói dối, oh oh oh

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.