HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dusty Soundgarden - Rock n Roll tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dusty Soundgarden - Rock n Roll

I think it's turning back around and I think I like it
I think it's turning back around though I don't know why it is
I think it's turning back on me, I'm down on the upside
I think it's turning back on me now I'm on the good ride
And nothing's gonna put me out
It's backing down and under
I'm down on the upside now
It's turning back around
Turning back around

I think it's coming on the wind, just like you said it
I think it's coming on the wind and I'm gonna let it

I think it's turning back on me
Everything is easy
I think it's turning back on me
Everything's real to me
Nothing's gonna put me out
It's backing down and under
I'm down on the upside now
It's turning back around
Turning back around
Turning back around (Fill me up)

I think it's coming on the wind, just like you said it
I think it's coming on the wind, I'm gonna let it
Nothing's gonna put me out
It's backing down and under
I'm down on the upside now
It's turning back around
Turning back around
Turning back around
Turning back around
(Turning, turning, turning) Turning back around
(Turning, turning, turning) Turning back around
(Turning, turning, turning) Turning back around
(Turning, turning, turning) Turning back around

Lời Việt

Dusty Soundgarden - Rock n Roll

Tôi nghĩ rằng nó* đang quay mặt bước đi và tôi nghĩ rằng tôi thích nó
Tôi nghĩ rằng nó đang quay mặt bước đi mặc dù tôi không biết tại sao
Tôi nghĩ rằng nó đang quay lưng lại với tôi, tôi ngã ngược
Tôi nghĩ rằng nó đang quay lưng lại với tôi hiện giờ tôi đang đi trên một chiếc xe tốt
Và không có gì đưa được tôi ra ngoài
Nó đang trở lại phía dưới và dưới
Tôi ngã ngược
Nó đang quay mặt bước đi
Đang quay mặt bước đi

Tôi nghĩ rằng nó đến trong gió, giống như bạn đã nói
Tôi nghĩ rằng nó đến trong gió và tôi sẽ mặc kệ nó

Tôi nghĩ rằng nó đang quay lưng lại với tôi
Mọi thứ đều dễ dàng
Tôi nghĩ rằng nó đang quay lưng lại với tôi
Mọi thứ đều thật với tôi
Không có gì đưa được tôi ra ngoài
Nó đang trở lại phía dưới và dưới
Tôi ngã ngược
Nó đang quay mặt bước đi
Đang quay mặt bước đi
Đang quay mặt bước đi (Chiếm lấy tôi)

Tôi nghĩ rằng nó đến trong gió, giống như bạn đã nói
Tôi nghĩ rằng nó đến trong gió, tôi sẽ mặc kệ nó
Không có gì đưa được tôi ra ngoài
Nó đang trở lại phía dưới và dưới
Tôi ngã ngược
Nó đang quay mặt bước đi
Đang quay mặt bước đi
Đang quay mặt bước đi
Đang quay mặt bước đi
(Quay, quay, quay) Đang quay mặt bước đi
(Quay, quay, quay) Đang quay mặt bước đi
(Quay, quay, quay) Đang quay mặt bước đi
(Quay, quay, quay) Đang quay mặt bước đi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
S'winter | Phineas & Ferb OSTXóa
R.E.A.L Wonder Girls - KpopXóa
翼をください / Tsubasa Wo Kudasai / Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh | Hideaki Tokunaga / 徳永英明Xóa
Strong Tower | KutlessXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.