HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài An Orchid | Atlas Sound tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

An Orchid | Atlas Sound

I watched the orchids
They rot outside
In the garden

Will you provide
What they need
To survive?
Will you provide
What they need
To survive?

An orchid inside me
We will save the best ones
For the ending
An orchid survived
It's dry outside
But we prefer that heat

Will you provide
What I need
Will you provide
What I need
What I need
What I need...

An orchid dies
Each time you keep
A child crying

And what makes you lie
To me
I think your eye
Will reveal

An orchid dies
Each time
A child cries

An orchid dies
Each time...

Lời Việt

An Orchid | Atlas Sound

Tôi dõi nhìn những cây lan
Chúng mục nát bên ngoài
Trong vườn kia

Em sẽ cung cấp
Điều chúng cần
Đề sống sót?
Em sẽ cung cấp
Điều chúng cần
Đề sống sót?

Một cành hoa lan trong tôi
Chúng ta sẽ cứu đóa đẹp nhất
Cho ngày kết thúc
Một đóa lan sống sót
Bên ngoài trời khô hạn
Nhưng chúng ta vẫn thích hơi nóng đó hơn

Em sẽ cung cấp
Điều ta cần?
Em sẽ cung cấp
Điều ta cần?
Điều ta cần
Điều ta cần
Điều ta cần

Một đóa lan chết
Mỗi lần
Một đứa trẻ khóc

Và điều gì khiến em nói dối
Với tôi
Tôi nghĩ mắt em
Sẽ tỏ lộ hết

Một đóa lan chết
Mỗi lần
Một đứa trẻ khóc

Một đóa lan chết
Mỗi lần....

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.