HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Karma | NLT tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Karma | NLT

Karma
Oooo...

It's a shame
You see that I'm hurtin and you don't know what you did
You probably don't even care to know what it is
You promised that you were down and you were my best friend
Was it all for nothing?

How could you go, right when I needed you?
You never showed, the love that I'm always showing to you.
Now you know, that I'm gonna leave you.
You're tellin me no, cause it's gonna hurt you.
Feeling so cold.


I wanted to know you.
But karma's a trip now.
You probably shouldn't have left me standing alone.
I wanted to love you.
But karma's a trip now.
You probably should turn around and take yourself home.
Karma, karma

It's just karma, karma
It's just karma's a trip.

You're the flame
I keep running back to you (back to you)
I feel the pain
I keep running to you thinking something go change
but no that the story (is over)
I’m turning the page baby your history

How could you go, right when I needed you?
You never showed, the love that I'm always showing to you.
Now you know, that I'm gonna leave you.
You're telling me no, cause it's gonna hurt you.
Feeling, so cold.

I wanted to know you.
But karma's a trip now.
You probably shouldn't have left me standing alone.
I wanted to love you.
But karma's a trip now.
You probably should turn around and take yourself home.
Karma, karma

It's just karma, karma
It's just karma's a trip.

What goes around comes around
Not with me and you (me and you and you)
The table have been turn around
And now I’m letting you go (gooo)

I wanted to know you.
But karma's a trip now.
You probably shouldn't have left me standing alone.
I wanted to love you.
But karma's a trip now.
You probably should turn around and take yourself home.
Karma, karma

It's just karma, karma
It's just karma's a trip.

I wanted to know you.
But karma's a trip now.
You probably shouldn't have left me standing alone.
I wanted to love you.
But karma's a trip now.
You probably should turn around and take yourself home.
Karma, karma

It's just karma, karma
It's just karma's a trip.

Lời Việt

Karma | NLT

Tật xấu

Đó là sự xấu hổ
Anh nhìn tôi tổn thương mà anh không biết anh đã làm gì
Anh hầu như không biết đến điều đó là gì
Anh hứa hẹn rằng anh đang suy sụp nhưng Anh là bạn tốt của tôi
Những điều đó đã là gì rồi?

Anh ra đi thế sao, rồi khi tôi cần đến anh?
Không hề biểu hiện, nhưng tình yêu đó là những gì tôi luôn bày tỏ .
Giờ đây khi anh biết, thì tôi đã rồi xa.
Anh nói cùng tôi rằng Không, vì sẽ làm anh tổn thương.
cảm giác lạnh lùng.


Tôi muốn hiểu anh.
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh không nên để tôi lại đơn chiếc
Tôi muốn được yêu an
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh dạo đây đó và nên tự mình trở về.
Tật xấu, tật xấu

Đó là điều xấu
Tật xấu như cuộc dạo chơi

Anh là ngọn lửa
tôi vẫn muốn về bên anh (về với anh)
Tôi cảm thấy nỗi đau
Tôi vẫn chạy đến anh và nghĩ rằng có một sự thay đổi
Nhưng chỉ là chuyện đùa (kết thúc rồi)
Tôi lật trang, anh àh, chuyện đã qua của anh

Anh ra đi thế sao, rồi khi tôi cần đến anh?
Không hề biểu hiện, nhưng tình yêu đó là những gì tôi luôn bày tỏ .
Giờ đây khi anh biết, thì tôi đã rồi xa.
Anh nói cùng tôi rằng Không, vì sẽ làm anh tổn thương.
cảm giác lạnh lùng.

Tôi muốn hiểu anh.
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh không nên để tôi lại đơn chiếc
Tôi muốn được yêu an
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh dạo đây đó và nên tự mình trở về.
Tật xấu, tật xấu

Đó là điều xấu
Tật xấu như cuộc dạo chơi

Gieo gió gặt bão
Không phải với tôi mà là anh(tôi và anh và anh)
đổi trắng thay đen
và giờ đây tôi phải để anh ra đi (gooo)

Tôi muốn hiểu anh.
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh không nên để tôi lại đơn chiếc
Tôi muốn được yêu an
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh dạo đây đó và nên tự mình trở về.
Tật xấu, tật xấu

Đó là tật xấu, tật xấu
Tật xấu như cuộc dạo chơi

Tôi muốn hiểu anh.
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh không nên để tôi lại đơn chiếc
Tôi muốn được yêu an
Nhưng tật xấu như cuộc dạo chơi
Anh dạo đây đó và nên tự mình trở về.
Tật xấu, tật xấu

Đó là tật xấu, tật xấu
Tật xấu như cuộc dạo chơi

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.