HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Heroes | David Cook tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Heroes | David Cook

Heroes
As the sun goes down in front of me
It reminds of me of where I want to be
With you and you alone
Hold me in like you were made for me
I'm losing faith in gravity
I just need to let you know
And I just need to let you know

I'm not going to come down
Down off of these clouds
All these heroes come and go
But you're still standing
You teach me to rise up
To open my eyes up
All these heroes come and go
But you're still standing

You're still standing

You know the world's confusing
I don't care
I crawl into your atmosphere
I know you'll make it right
You're all I need to know

I'm not going to come down
Down off of these clouds
All these heroes come and go
But you're still standing
You teach me to rise up
To open my eyes up
All these heroes come and go
But you're still sanding

I believe that you can save me
And you'll never let me fall
I'm not going to come down
I believe in what you've shown me
There's ahero in us all

I'm not going to come down
Down off of these clouds
All these heroes come and go
You teach me to rise up
To open my eyes up

Lời Việt

Heroes | David Cook

Anh hùng
Như mặt trời xuống núi ở trước mắt tôi
Nó nhắc nhở tôi về nơi tôi muốn tới
Với bạn và chỉ bạn khi ở 1 mình
Giữ trong tôi như bạn đã làm cho tôi
Tôi đang thật sự là mất lòng tin
Tôi chỉ cần để cho bạn biết
Và tôi chỉ cần để cho bạn biết

Tôi sẽ không suy sụp
Nhìn về của những đám mây
Tất cả những anh hùng đến và đi
Nhưng, bạn vẫn còn đứng vững
Bạn dạy tôi cách đứng dậy
Mở mắt tôi ra
Tất cả những anh hùng đến và đi
Nhưng, bạn vẫn còn đứng vững

Bạn vẫn đứng

Bạn biết rằng thế giới vô cùng khó hiểu
Tôi không quan tâm
Tôi đã nuốt lời với bạn
Tôi biết bạn sẽ làm cho nó phải
Tất cả các bạn tôi cần phải biết

Tôi sẽ không suy sụp
Nhìn về của những đám mây
Tất cả những anh hùng đến và đi
Nhưng, bạn vẫn còn đứng vững
Bạn dạy tôi cách đứng dậy
Mở mắt tôi ra
Tất cả những anh hùng đến và đi
Nhưng, bạn vẫn còn đứng vững

Tôi tin rằng bạn có thể che chở cho tôi
Và bạn sẽ không bao giờ để cho tôi ngã
Tôi sẽ không suy sụp
Tôi tin rằng trong những gì bạn đã dạy cho tôi
Đó là người anh hùng trong tất cả chúng ta

Tôi sẽ không suy sụp
Nhìn về của những đám mây
Tất cả những anh hùng đến và đi
Bạn dạy tôi cách đứng dậy
Để mở mắt tôi ra

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.