HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

ABC | Michael Jackson

Michael: A buh-buh buh buh-buh
J5: A buh-buh buh buh-buh
Michael: You to school to learn, girl
Things you never, never knew before...
Jermaine: Like I before E except after C...
Michael: And why 2 plus 2 four
Now now now, I'm gonna teach you...
J5: Teach you, teach you
Michael: All about love,
J5: All about love
Jermaine: Sit yourself down, take a seat
All you gotta do is after me.
CHORUS:
J5: ABC
Easy as...
J5: 123
Michael: Or simple as...
J5: Do re
Michael: ABC, 123, baby, you and me girl!
J5: ABC
Easy as...
J5: 123
Michael: Or simple as...
J5: re mi
Michael: ABC, 123, baby, you and me!
Tito: Come on, let me love you just a little bit!
Come on, let me love you just a little bit!
Jermaine: I'm a going to teach how to sing it out!
Michael: Come on, come one, come on
Let me you what it's all about!
Reading, writing and arithmetic
Are the branches of the learning tree
Jermaine: But without the roots of love day, girl
Michael: Your education ain't complete
T-T-T-Teacher's gonna show you
J5: you, show you
Michael: How to get an A!
J5: Nyah nyah nyah nyah nyah nyah!
Michael: Spell "me"
J5: Add the two!
Jermaine: Listen to me baby, that's all you gotta do!
REPEAT CHORUS
BRIDGE:
Michael: Sit down, girl!
think I love you!
No!
Get up, girl!
Show me you can do!
Shake it, shake it, baby, come on now!
Shake it, shake it, baby, ooo oooh!
Shake it shake baby, huh!
123, baby, oo ooo!
ABC, baby, nah nah!
Do re mi, baby,
That's how easy love can be.
J5: ABC
ABC, it's easy
Easy as123
It's like counting up to 3
Or simple as re mi
Sing a simple melody


Lời Việt

ABC | Michael Jackson

Michael: A buh-buh buh buh-buh

J5: A buh-buh buh buh-buh

Michael: Em đến trường để học, em gái à
Những điều em chưa bao giờ, chưa bao giờ biết trước đây...

Jermaine: Giống như I trước E ngoại trừ sau C...

Michael: Và tại sao hai cộng hai bằng bốn
Giờ thì anh sẽ dạy em...
J5: Dạy cho em

Michael: Tất cả về tình yêu, em à...
J5: Tất cả chuyện về tình yêu

Jermaine: Ngồi xuống, ngồi xuống nào
Tất cả những gì em cần làm là lặp lại theo anh.

Điệp khúc:

J5: ABC
Michael: Dễ như...
J5: 123
Michael: Hay đơn giản như...
J5: Đồ rê mi
Michael: ABC, 123, em yêu, em và anh!
J5: ABC
Michael: Dễ như là...
J5: 123
Michael: Hoặc đơn giản như là...
J5: Đồ rê mi
Michael: ABC, 123, em à, em và anh!

Tito: Coi nào, để anh yêu em tí nào!
Jackie: Coi nào, để anh yêu em tí nào!
Jermaine: Anh sẽ dạy cho em cách hát to điều đó lên!
Michael: Nào nào nào
Để anh cho em thấy tình yêu là thế nào!

Đọc, viết và số học
Là những nhánh của cây học vấn

Jermaine: Nhưng không có những chiếc rễ tình yêu mỗi ngày thì em ơi

Michael: Học vấn của em sẽ không đầy đủ
Thầy sẽ chỉ em thấy

J5: Cho em thấy

Michael: Làm sao để đạt điểm A!

J5: Nyah nyah nyah nyah nyah nyah!

Michael: Đánh vần "anh" và "em"
J5: Cộng cả hai vào!
Jermaine: Nghe anh đi, đó là tất cả những gì em cần làm!

Lặp lại điệp khúc

Đoạn phăng:
Michael: Ngồi xuống, em!
Anh nghĩ anh yêu em mất rồi!
Không!
Đứng lên, em!
Cho anh thấy em có thể làm gì!

Lắc đi, lắc đi em, nào nào!
Lắc đi, lắc đi em, ooo oooh!
Lắc đi, lắc đi em, ha!
123, em, oo ooo!
ABC, em, nah nah!
Đồ rê mi, em, huh!
Tình yêu dễ dàng như thế đó.

J5: ABC
Michael: ABC, dễ mà

Dễ như một hai ba
Giống như đếm đến ba
Hoặc đơn giản như Đồ rê mi
Hát một giai điệu đơn giản

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Abandoned | EnsiferumXóa
Oblivion Bastille - PopXóa
A.I.D.S. (18+) | M.O.D.Xóa
A World Without You Bad Boys Blue - PopXóa
ABC | Michael JacksonXóa
Ugly | Bon JoviXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.