HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Green Day lyrics and Green Day video

Green Day lyrics

Warning lyricsInternation Superhits lyricsNimrod lyricsKerplunk lyricsAmerican Idiot lyrics1,039 Smoothed Out Slappy Hours lyricsInsomniac lyricsShenanigans lyricsDookie lyrics1, lyrics21st Century Breakdown lyricsBullet In A Bible (live) lyricsSingles lyrics
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.