HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Guns N' Roses lyrics and Guns N' Roses video

Guns N' Roses lyrics

Live?!*@ Like a Suicide [EP] lyricsUse Your Illusion II lyricsGN'R Lies lyricsAppetite For Destruction lyricsGreatest Hits lyricsUse Your Illusion I lyricsLive Era '87-'93 lyricsChinese Democracy lyricsLive Era: '1987-'1993 lyricsThe Spaghetti Incident? lyricsSingles lyricsLive Era 1987-93 (Explicit) lyricsAppetite For Destruction (Explicit) lyricsLies lyrics
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.